มูลนิธิไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
227 ซ.วิสุทธิรังษี ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-511263,034-516050
เบอร์แฟกซ์: 
034-515023
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ