วัดเทพรักษี จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดเทพรักษี จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.หนองคู ม.1 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
038-573861
ผู้ประสานงาน: 
พระราชสุทธาจารย์ เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการปฏิบัติธรรมจริยธรรม 2. โครงการบำบัดผู้ติดเหล้าด้วยสมุนไพร 3 ราก 3. โครงการ หน่วย อ.ป.ต. 4. วัดพัฒนาตัวอย่าง 5. โครงการอุทธยานการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน

รับอาสาให้ช่วยงาน
   -ด้านทักษะการสร้างสรรค์การพัฒนาอุทธยานการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   -มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาการศึกษา