วัดอุภัยถาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดอุภัยถาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
475/7 ถ.ศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511198, 038-816904
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
บ้าน ที่อยู่อาศัย