วัดหนองพันเทา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดหนองพันเทา จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
วัดหนองพันเทา ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
089-5010193, 089-5010193
ผู้ประสานงาน: 
พระมหาทศวร เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ