วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
วัดสามชุก
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-571791, 035-572759, 089-0008462
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรม เข้าค่าย ฝึกอาชีพ ปฏิบัติธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
อบรมจริยธรรม ส่งเสริมให้สังคมมีคุณธรรม ฝึกอาชีพนวดแผนโบราณ การปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จารีต ประเพณีที่ดีงาม