วัดวรกิจตาราม จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดวรกิจตาราม จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
วัดวรกิจตาราม ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
084-6094158
ผู้ประสานงาน: 
นายวิสิฎฐ์ สุขส่ง
กิจกรรมและโครงการ: 
1. เข้าค่ายปฎิบัติธรรม และอบรมธรรมทุกระดับ 2. ให้มีความใกล้ชิดพระศาสนา 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ชาวพุทธได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่
3. อบรมสั่งสอนให้นำคำสั่งสอนไปใช้ในโลกยุคปัจจุบัน