วัดพยัคฆาราม จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดพยัคฆาราม จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
วัดพยัคฆาราม ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-581124,081-9476621
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโสภณสิทธิการ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมเยาวชน ฝึกอาชีพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ