วัดบางประทุนนอก กทม.

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดบางประทุนนอก กทม.
ที่อยู่: 
ซ.อกชัย 9 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
081-6555280
ผู้ประสานงาน: 
พระครูปลัดวิษณุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ