สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
26 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211427, 076-211579
ผู้ประสานงาน: 
นางไฉน เลขาพันธ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ชีวิตและสุขภาพ