สมาคมสงเคราะห์การกุศล จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสงเคราะห์การกุศล จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
259/1 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511410
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ