สภากาชาดไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สภากาชาดไทย
ที่อยู่: 
1873 อาคารสุทธารา ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-2564427-9
เบอร์แฟกซ์: 
02-2528711
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด