ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้คามิเลี่ยนโซเชียเซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้คามิเลี่ยนโซเชียเซนเตอร์ ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
240 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-276010, 037-277034
ผู้ประสานงาน: 
บาทหลวงวสันต์ สายพรหม ผู้อำนวยการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ที่พักอาศัยปัจจัยพื้นฐานกิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และถูกทอดทิ้งได้แก่ผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพจาก โรคเรื้อน ที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้และทั่วไปไม่มีที่พักพิง