อาสาตำรวจชุมชน อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาตำรวจชุมชน อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
สถานีตำรวจภูธร อ.อัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-751300
กิจกรรมและโครงการ: 
อบรมอาสาสมัคร แจ้งข้อมูลข่าวสาร ออกตรวจพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และช่วงเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตน แจ้งข้อมูล ข่าวสารและแบ่งเบาภาระตำรวจชุมชน