หน่วยอาสาสมัคร สุทธาสมัคคี

ชื่อหน่วยงาน: 
หน่วยอาสาสมัคร สุทธาสมัคคี
ที่อยู่: 
377 ซ.เจริญนคร 36 แขวงบางลำภู
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-4383159, 089-5222781
ผู้ประสานงาน: 
นายทนงชัย กล่อมเจริญ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ