สโมสรโรตารี่ สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารี่ สระบุรี
ที่อยู่: 
สโมสรโรตารี่สระบุรี ประชุมกันทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30-21.30 น.
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-8704349
ผู้ประสานงาน: 
คุณประสงค์ วิรัชนาพร
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงินและสางของช่วยคนยากไร้ ด้อยโอกาส โครงการน้ำดื่มสะอาด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในโรงเรียน โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนที่ยากไร้ บริจาครถเข็นวิลแชร์ ให้กับคนพิการ 20 คัน โครงการบริจาครถเข็นแม่ค้าที่ยากจนแต่มีความเพียรโดยส่งรูปและที่อยู่มาที่สโมสรโรตารี่สระบุรี โครงการมอบแว่นตาและรักษาต้อกระจกให้ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
-บำเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน