สโมสรโรตารีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ร้านขายยาชูศักดิ์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นางฐิติพร แสนคำ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผุ้ประสบภัยจากธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การช่วยเหลือผู้พิการ ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ