ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
ข-1 158/20 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-312766, 0814366937
ผู้ประสานงาน: 
ส.อ.สงัด สุขสมทิพย์ เลขาธิการ ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ร่วมกับ รพ.นครนายกเพื่อออกรับบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาโลหิตสนับสนุน รพ.นครนายก เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ / ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยขน์แก่สังคม