โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา 440 หมู่ที่9 ตำบลหนองปรือ จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-716247-9, 038-420340
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ