โครงการบ้านสานรัก จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการบ้านสานรัก จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
153 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
081-9528865
ผู้ประสานงาน: 
คุณพิมพรรณ แก้วศรีนวล
กิจกรรมและโครงการ: 
1.อบรม ฝึกทักษะชีวิตเด็ก ฝึกภาษาญี่ปุ่น 2.ฝึกอาชีพ 3.ฝึกเรียนศิลปะ เพื่อชีวิต (ทำผ้าบาติคส์) 4.ทำน้ำยาอเนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน แชมพู)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า  เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กยากไร้
2.เพื่อช่วยเหลือเด็กชนเผ่า (ชาติพันธ์) ชาวเขา
3.เพื่อช่วยเหลือเด็กและป้องกัน การค้ามนุษย์