เณรแก้วสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
เณรแก้วสุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
235 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-511589
ผู้ประสานงาน: 
นายวินัย เพิ่มวัฒนาชัย
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทั้งบกและทางน้ำจากอุบัติเหตุทุกประเภท
2.เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม

ประเภทของความช่วยเหลือ 
1.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท  
2.บริจาคโลงศพ ผ้าห่อศพ