เครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตำบลเที่ยงแท้ จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตำบลเที่ยงแท้ จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
22 ม.3 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
086-6756769
ผู้ประสานงาน: 
นายนิคม เลิศหงิม ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับครอบครัวผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในทุกๆด้าน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเป็นแกนนำออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
- ให้คำแนะนำความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับครอบครัวผู้ดูแล