เครือข่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
166/1 ม.1 ต.สะพานหิน กิ่งหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
089-5653561
ผู้ประสานงาน: 
นายพิน พยัคฆ์ ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุกับคนหลายวัย มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการสืบสานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุกับคนหลายวัย
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
- ส่งเสริมการสืบสานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น