อาสาสมัครแรงงาน จ.ชุมพร

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครแรงงาน จ.ชุมพร
ที่อยู่: 
สนง.แรงงาน จังหวัดชุมพร
จังหวัด: 
ชุมพร
เบอร์ติดต่อ: 
077-501168, 077-511176
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุรนาถ จิตรเอื้อเฟื้อ
กิจกรรมและโครงการ: 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกระทรวง แรรงงานในระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี