อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
65 ม.13 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
ผู้ประสานงาน: 
นางพรรณี จันทรศรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลคนพิการในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ