อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร
ที่อยู่: 
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร
จังหวัด: 
ชุมพร
เบอร์ติดต่อ: 
077-503230
กิจกรรมและโครงการ: 
การประสานให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ