อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
133 ม.9 ต.บ้านหมอ
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
086-1324538, 036-201697
ผู้ประสานงาน: 
นายยุวัฒน์ ปุ้นคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ตกรถ ในอำเภอหรืออำเภอใกล้เคียง ส่งกลับบ้าน ถ้านอกอำเภอจะประสานกับทาง สภอ.บ้านหมอ และช่วยทาง สภอ. ในด้านปราบปราม ผลัดกันออกตรวจเวรยามกลางคืน และประจำป้อม อบต. อาทิตย์ละ 1 วัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการและสังคม ผู้ตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกับการนำพาส่งกลับบ้าน  สมาชิกมีทั้งหมด 20 คน จัดตั้งมา 3 ปี

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - การช่วยเหลือสังคม
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน อบต. ตำบล เทศบาล ของราชดาร