อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411942
ผู้ประสานงาน: 
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาบรรเทาภัย เป็นหน่วยข่าวกรอง รับแจ้งภัยต่างๆช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ต่อต้านยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์

 

- ดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยราชการ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์