อาสาสมัครประชาสงเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์
ที่อยู่: 
11 ถ.มูลศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
089-9451728
ผู้ประสานงาน: 
นายบำรุง เป็นสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง