อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ที่อยู่: 
44 หมู่ 14 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จังหวัด: 
ชุมพร
ผู้ประสานงาน: 
นายวรรณา วรดิษฐ์ ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำผู้สูงอายุที่บ้านและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้