อาสามัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสามัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
70 ม.1 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
ผู้ประสานงาน: 
นางราตรี สีหอม
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เป็นศูนย์ประสาน ของอผส.และหน่วยงานภาครัฐและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่