อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่: 
1/2 ถนนเทศบาล14 ตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
087-4092898, 035-612636
ผู้ประสานงาน: 
นางเส่ย พุ่มพวง ประธาน อพม.
เบอร์แฟกซ์: 
035-615881
กิจกรรมและโครงการ: 
ค้นหาผู้ด้อยโอกาส ประสานความช่วยเหลือกับ พมจ.อ่างทอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อค้นหาผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อให้ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือจาก หน่วยงานราชการ คนพิการให้ได้รับสิทธิของคนพิการ