ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร
ที่อยู่: 
4 หมู่ 3 ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
จังหวัด: 
ชุมพร
เบอร์ติดต่อ: 
087-0770588, 077-504080
ผู้ประสานงาน: 
คุณอารมณ์ รัชเวชทย์ ประธาน
กิจกรรมและโครงการ: 
รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ