ปั่นจักรยาน ไปสร้างฝาย ชิมผลไม้ กับ SCG ที่เขายายดา

สนใจ สมัครได้ที่
038-911643 หรือ
Facebook : CSR Scg Chemicals
ภายใจวันที่ 5 มิถุนายน 2555

กำหนดการกิจกรรม

06.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
07.00 น. ปล่อยขบวนผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างฝาย
08.30 น. ขบวนจักรยาน ทยอยเข้าบริเวณจัดงาน
09.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิด กิจกรรม “ปั่นจักรยาน ไปสร้างฝาย ชิมผลไม้กับ SCG ที่เขายายดา”
09.10 น. คุณ สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ปฎิบัติการ
                บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
                คุณ ประสงค์ สุวรรณราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ผู้แทนชุมชนเขายายดา
                       กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม
                คุณ ทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวถึงนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่เขายายดา
                คุณ เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
09.30 น. - ประธาน, ผู้บริหาร เอสซีจี เคมิคอลส์, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
                   เยี่ยมชมนิทรรศการฝายชะลอน้ำ
                 - ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกัน ณ จุดสร้างฝายที่กำหนด
11.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางกลับถึงบริเวณจัดงาน เพื่อร่วมพิธีมอบรางวัลปั่นจักรยาน
                 และอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตร จากชุมชนเขายายดา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน