โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรมฟรี สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม ฟรี!!!

ขอเชิญเกษตรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการถ่ายทอดเทรโนโลยีสู่ชุมชน
ในหลายหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
- การทำคานาเป้กุ้ง
- การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
- การทำปลาสลิดฟูริคาเกะ
- การเลี้ยงปลานิล
- การปลูกกล้วยไม้
- การทำนาข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
- การทำนาปลานิลหยอง น้ำพริกปลานิล
- การผลิตไบโอดีเซล
ฯลฯ

สนใจติดต่อได้ที่
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ
โทรศัพท์. 02-174-4111
โทรสาร. 02-174-4115

ที่มา www.lukphradabos.org