โครงการ ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้

ซ.โซ่ อาสา   เชื่อมร้อยเครือข่าย  สร้างอาสาพาคนทำดี
“โซ่” เพียงข้อเดียว คงไม่มีพลังผูกมัดสิ่งใด...เปรียบเหมือนอาสาสมัครที่ต้องมีการเชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการดูแลสังคม

โครงการ ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 : “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้”
ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลบ้านหนองชุมแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

ซ. โซ่ อาสา ขอชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโครงการ  ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 : “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้”   ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ต. บ้านหนองชุมแสง    อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์   ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2555    (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ)

โดยกิจกรรมหลักที่จะร่วมกันทำในโครงการนี้ คือ ระดมทุนเพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดหาเครื่องเล่นต่างๆ ทดแทนเครื่องเล่นเดิมที่ชำรุด จัดหาหนังสือ สื่อการอ่านให้เหมาะกับวัยและพัฒนาการเด็ก จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ร่วมกันเทลานปูนเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหาร และการจัดกิจกรรมเด็กผ่านฐานกิจกรรมและงานศิลปะ

ท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ แจ้งชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยแจ้งได้ที่
ครูปู่  (085-3326725) , ครูน้อง (081-3649077)
หรือที่ E-mail ของครูน้อง kanok_myway@hotmail.com
โดยระบุรายละเอียดดังนี้   ชื่อ – นามสกุล,   ชื่อเล่น,   เบอร์โทรติดต่อ,   e-mail address (ถ้ามี), ไซด์เสื้อ (S M L XL)
อาหาร (กรณีทานมังสวิรัติ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ประเภทใด โปรดระบุด้วย)

จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
จำนวนคน              อาสาสมัคร 40 คน , นักเรียน /นักศึกษา 20 คน  รวม 60 คน
ค่าใช้จ่าย               อาสาสมัคร คนละ 500.- บาท
 นักเรียน / นักศึกษา คนละ 200.- บาท

ขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของสำหรับการทำโครงการ (รายละเอียดสิ่งของที่ขอรับการสนับสนุนตามเอกสารแนบ)
ขอรับเป็นการสนับสนุนในรูปของเงินและสิ่งของเพื่อมอบให้กับโรงเรียน โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้
-    สนับสนุนในรูปของเงิน
โอนเข้าบัญชี   “กนกพรรณ เดือนเต็มดวง”   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-2-35030-8 หรือส่งมอบโดยตรงที่ครูปู่ (085-3326725)
-    สนับสนุนในรูปสิ่งต่างๆ  สามารถจัดส่งได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1    ส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน จ่าหน้าจดหมายถึง นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต. บ้านหนองชุมแสง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 46220
วิธีที่ 2     นำมามอบที่ห้องเรียนลานโพธิ์ ตึกแดง บางซื่อ กรุงเทพฯ
ติดต่อที่ ครูปู่ (085-3326725), ครูน้อง (081-3649077)
ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ขอรับการสนับสนุนเพื่อแบ่งปันฝัน ปันความคิดดีงาม
ที่สำคัญ เรายังต้องการปันฝัน ปันความคิดที่ดีร่วมกันเสมอ ถ้าใครสนใจ อยากร่วมปันความคิด ปันประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรม  สามารถแจ้งความคิดได้ที่   ครูน้อง เพื่อจะได้จัดเตรียมของสำหรับการจัดทำฐานกิจกรรมต่อไป
 
หวังว่าเราจะพบกันในกิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมปันรัก ปันสุขให้กับน้องๆ ตลอดจนร่วมปันฝันระหว่างเพื่อนอาสา
ขอบคุณทุกแรงกาย แรงใจ แรงฝัน ที่พกพามาสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมอย่างเต็มเปี่ยม

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555
08:00        ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สถานที่นัดหมาย รถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)
12:00        แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
18:00    ถึงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
19:00        อาหารเย็น 
20:00        ทำความรู้จักระหว่างอาสาสมัคร แบ่งปันความคิด เตรียมความพร้อมกิจกรรมเด็ก
21:00        วาดเสื้อปันรัก ปันสุข @ กาฬสินธุ์ สำหรับใส่ทำกิจกรรมเด็ก
 22:00        พักผ่อนนอนหลับ เตรียมแรงกาย แรงใจ ในกิจกรรมวันรุ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 (ใส่เสื้อปันรัก ปันสุข @ กาฬสินธุ์)
07:00        ทำบุญร่วมกัน ณ วัดแสงอรุณวนาราม
08:00        อาหารเช้า
09:00 – 12:00    กิจกรรมเด็ก “รอบตัวฉัน รอบตัวเธอ” ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และฐานกิจกรรมต่างๆ
12:00        อาหารกลางวัน ร่วมกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน และอาสาสมัคร
13:00 – 15:00    กิจกรรมเด็ก “รอบตัวฉัน รอบตัวเธอ” ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และฐานกิจกรรมต่างๆ
        กิจกรรม “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข” นำเด็กมัธยมปีที่ 1-3 มาช่วยกันปรับปรุงและตกแต่งสนามเด็กเล่น
15:30        มอบเครื่องเขียนให้กับเด็กๆ
15:45        ส่งน้องกลับบ้าน พร้อมเดินชมวิถีและวัฒนกรรมท้องถิ่น
18:00        อาหารเย็น
19:00        ปันความคิดจากกิจกรรมเด็กวันนี้  เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป
 21:00        นอนหลับฝันดี หลังทำความดีร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555
07:00        อาหารเช้า
08:00 – 12.00     กิจกรรมระหว่างอาสา ครู ชาวบ้าน และอาสาสมัคร
-    ร่วมเทลานปูนเชื่อมอาคารเรียนและโรงอาหาร
-    ร่วมคัดแยกหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด และทำดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับตกแต่งห้องสมุด
12:00        อาหารกลางวัน ร่วมกับครู และชาวบ้าน
13:00 – 17:00    ล่องแพดูวิถีชีวิตชาวบ้านริมเขื่อนลำปาว
18:00        อาหารเย็น
19:00        ปันความคิดจากกิจกรรมวันนี้ สรุปค่าย
21:00        นอนหลับฝันดี หลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำความดี

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555
07:00        อาหารเช้า
08:00        ร่ำลาเด็กๆ ครู และชาวบ้าน
09:00        เยี่ยมชมถิ่นไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภู่กุ้มข้าว
10:30        เดินทางกลับ 
12:00        แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
 20:00        ถึงกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)
หมายเหตุ    หมายกำหนดการ และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา
http://www.sorsovolunteer.org/2012/punrak-punsuk3/
http://www.sorsovolunteer.org
http://www.facebook.com/#!/SorsoVolunteer