กิจกรรมฝึกอบรมสร้างบ้านดิน

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙
๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
โอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็กอายุ 5-15 ปี ท่านละ 1,500 บาท
นร./นิสิต/นศ.ที่มีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษา ท่านละ 1,500 บาท
พระ นักบวช แล้วแต่ท่านจะสนับสนุนกิจกรรม
 

 

ท่านจะได้เรียนรู้การทำบ้านดินทุกขั้นตอนทั้ง...

     2 สูตร การทำบ้านดินในไทย(สูตรดินร่วนปนทราย ดินเหนียว และสูตรดินลูกรังที่มีก้อนกรวดผสม)
    2 เทคนิคของการทำบ้านดิน(การทำผนังแบบก่ออิฐดินดิบ และการทำผนังแบบโครงไม้ไผ่)
 
 
ขั้นตอนการเรียนรู้
 
1.  ฟังบรรยายองค์ความรู้การสร้างบ้านดิน
-   แนวคิดการออกแบบบ้านดินที่สมดุลกับธรรมชาติ และการคำนวนราคาเปรียบเที่ยบราคา
    ควาคงทนแข็งแรง อายุการใช้งาน ข้อดีข้อด้อยของบ้านดินทั้ง ๒ สูตรดิน ๖ เทคนิควิธี
    การทำผนังดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองในอนาคต
-   ชมภาพตัวอย่างบ้านดินในประเทศไทยและต่างประเทศ
-   รู้วิธีการวิเคราะห์ดิน ทดสอบดิน ที่จะนำมาสร้างบ้าน
-   เรียนรู้การสร้างบ้านดินเทคนิคต่างๆ ๖ เทคนิควิธีการทำผนังดิน
-   การวางวงกบประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า/ประปา
-   ขั้นตอนการสร้างและออกแบบบ้านดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงความเย็นสบาย
-   งบประมาณการก่อสร้างบ้านดิน
2.  ขั้นลงแรงลงมือฝึกปฏิบัติสร้างบ้านดินด้วยตนเอง
-   สัมผัสดินลูกรังที่เหมาะสมกับการทำบ้านดิน (สูตรดินลูกรัง) ส่วนผสมความแข็งแรง และ
    สูตรดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย วิธีการ ส่วนผสมต่างๆ ข้อดี ข้อด้อย
-   ผสมดินย่ำดิน (๒ สูตรดิน) เพื่อทำอิฐดินดิบ ความเหนื่อย การแห้งของอิฐดินดิบ
-   การทดสอบความแข็งแรงของอิฐดินดิบ
-   การทำผนังดินทั้ง ๒ สูตรดิน
-   การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
-   การฉาบผนังดินแบบต่างๆ
-   ศิลปะนูนต่ำบนผนัง การปั้นภาพกับผนังดิน
-   การทำสีดิน
3.  ชมตัวอย่างบ้านดินที่ใช้อาศัยอยู่ได้จริงๆ
4.  แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม
 
 
ท่านจะได้รับ...เมื่อท่านตัดสินใจเรียนรู้
 
๑.      อาหาร ๖ มื้อ  พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร (เช้ามีกาแฟ+โอวันติน)
          - เย็นวันศุกร์ ๑ มื้อ สำรับท่านที่มาถึงก่อน (ช่วยกันทำมาหากินครับ แบบง่ายๆ)
          - วันเสาร์ ๓ มื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น)
          - วันอาทิตย์ ๒ มื้อ (เช้า-กลางวัน)
๒.      ได้เสื้อโครงการท่านละ 1 ตัว (อยากได้มากกว่า 1 ตัว นำเสื้อมาเองเรามีบล๊อก,สีให้สกรีนเองเลย)
๓.      ทีพักคืนวันศุกร์และเสาร์เป็นบ้านดิน ๒-๓ ...๙ คืน (พักต่อคืนวันอาทิตย์อีกก็ได้...ไม่มีค่าใช้จ่าย)
          ที่พักใน สวนรอยยิ้มของพ่อ (เป็นที่พักรวมในบ้านดินแบบง่ายๆ แยกชาย-หญิง
          ไม่ใช่โฮมสเตย์ ไม่ใช่รีสอร์ท หากท่านนำเต้นท์นอนมาด้วยจะได้บรรยากาศ...ยามค่ำคืนมาก)
๔.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน (ทุกขั้นตอน ๒ สูตรดิน ๒ เทคนิค) ได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ
          ๒ สูตรดิน คือ
ดินเหนียว หรือดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง (ดินมีก้อนกรวดผสมอยู่)
          ๓ เทคนิค คือ การสร้างบ้านดินแบบก่ออิฐดินดิบ และแบบใช้โครงไม้ไผ่
๕.      CD ภาพตัวอย่างแบบบ้านดิน 1 ชุด

๖.      ใบประกาศ+โปสการ์ด

๗.       นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,
           สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากของพระราชินีช่องกล่ำบน, โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์,
           เล่นน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ฯลฯ
๘.      ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย...สุขใจ กับการลงแรง
๙.      ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
๑๐.      ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียง
          และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
๑๑.    ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
๑๒.    ได้แรงบันดาลใจ...จากใจ...โครงการบ้านดิน
๑๓.     เอาโน๊ตบุ๊คมาด้วย มี Wirless ให้เล่นด้วย
 
 
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าเดินทางขามา - ขากลับถึงบ้านท่าน

 

 การสนับสนุนค่ากิจกรรมเรียนรู้
• ให้ชำระเงินค่าลงทะบียนโดยการโอนผ่าน ชื่อบัญชี นายเดชา  ฤทธิ์แดง
  • ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-0-13179-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 738-223646-8

  • เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว ให้ส่งหลักฐานแจ้งมาที่
    royyimbaandin@hotmail.com หรือ www.royyimbaandin.com/contact
  • ชื่อ - นามสกุล
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อรุ่นที่.... และวันที่ฝึกอบรม
  • จำนวนเงิน / วันเวลาที่โอนเงิน
  • หลักฐานการโอนเงิน (สแกน หรือ ถ่ายจากกล้อง) ส่งแนบไฟล์มา (ถ้าสะดวกนะครับ)
  • ถือหลักฐานการโอนเงินมาด้วยในวันเข้าฝึกอบรม
  • เมื่อโอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้มาเนื่องจากติดธุระ เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
    หรือ ย้ายชื่อไปรุ่นที่ ท่านสะดวกมาเรียนรู้ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันฝึกอบรม ๓ วัน

อย่าลืม...เด็ดขาด !
 
หากท่านเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้พิมพ์แผนที่ด้านซ้ายมือมาด้วยนะครับ

 
(ศุกร์ ๒๗ ก.ค.๕๕) วันเตรียมเดินทาง-ถึงสวนรอยยิ้มของพ่อ
     ท่านสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ สถานที่พักเป็นบ้านดินในสวนรอยยิ้มของพ่อ (รอยยิ้มบ้านดิน) ท่านที่มาโดยสารประจำทาง รถตู้ รถไฟ เราบริการรถไปรับท่านในช่วง ประมาณดังนี้
- รอบ ๑๘.๐๐ น.
- รอบ ๒๑.๐๐ น.
มานอกเวลาต้องรอก่อนนะครับ

(เสาร์ ๒๘ ก.ค.๕๕)
๐๖.๐๐ น. ชมบรรยากาศยามเช้าในสวนรอยยิ้มของพ่อ
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (บางท่านพึ่งเดินทางมาถึงตอนเช้าวันนี้)
๐๘.๐๐ น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน
๐๙.๐๐ น. เรียนรู้เทคนิคการดูดิน การทำก้อนดินดิบ (๒ สูตรดิน)
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค การก่อ การฉาบผนังดิน เฟอร์นิเจอร์ดิน (แบบผนังอิฐดินดิบ)
๑๖.๓๐ น. พักผ่อน เดินทางเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
๑๙.๓๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง
            (เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุมมองการอยู่อย่างพอเพียง ฯลฯ)
๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

(อาทิตย์ ๒๙ ก.ค.๕๕)
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินแบบโครงไม้ไผ่ การติดตั้งวงกบบ้านดิน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ น. เรียนรู้เทคนิคการทำสีดิน และหลังคาบ้านดิน
๑๕.๐๐ น. สรุปกิจกรรมเรียนรู้
๑๕.๓๐ น. เก็บสัมภาระ
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กิจกรรม...รอยยิ้มบ้านดิน ::: www.RoyyimBaanDin.com

รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=49
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๐
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=50
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๑
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=51
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๒
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=52
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๓
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=53
รอยยิ้ม บ้านดิน อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๗
 ห้องสมุดดิน
 วันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ๖๙ หมู่ ๑๑ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 1200 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=54
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๔
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=55
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๕
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=56