ชวนบริจาคเงิน หรือเก้าอี้ล้อเข็น เพื่อมอบเด็กพิการ

รถเข็ญผู้พิการ

ชวนบริจาคเงิน/เก้าอี้ล้อเข็น เพื่อมอบเด็กพิการ
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
สอบถาม (02) 758-4646 #2441

ปัจจุบันยังมีเด็กพิการอีกมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อเก้าอี้ล้อ เข็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินหรือบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นผ่านทางบัญชี
'มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) กองทุนวงล้อวิเศษ'
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสำโรง
เลขที่บัญชี 122-5-71638-8

ที่มา: นิตยสาร Secret | A DAY Foundation