รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำ

รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำ"
(ติดต่อสอบถาม: โทร 02-518-1370-2)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 80 คน เข้าร่วมเดินทางจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี ไปร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่และกลุ่มชาว บ้านในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมร่วมผลิตผลงานสกู๊ปข่าวรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงทุนการศึกษา

โดยรับสมัครและคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ในหัวข้อ “ช่วยกันรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อแม่ของเรา”

ที่มา: https://www.facebook.com/dekkid3