รับอาสาสม้คร สอนหนังสือเด็ก และทำกิจกรรม กับสน.บัณฑิตอาสาสมัคร

รับอาสาสม้คร "สอนหนังสือเด็ก+ทำกิจกรรม"
จำนวน 30 คน กับสน.บัณฑิตอาสาสมัคร มธ. ณ ชุมชนตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ. รับสมัครนักศึกษา ไปทำงานอาสาสมัคร “สอนหนังสือเด็กและทำกิจกรรมกับเด็กในชุมชนแออัด” ร่วมกับกลุ่มกิจกรรม ซ.โซ่อาสา วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ชุมชนตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รับจำนวน 30 คน

ติดต่อสอบถาม/สมัครได้ที่
พี่หมอก โทรศัพท์ 02-5644429-40 ต่อ 1330
มือถือ 086-8606989 หรือ 080-9357224
อีเมล Chalermkiat_@hotmail.com

เพราะเราชื่อว่า คุณคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น "ไปทำงานอาสาสมัคร"

ลิงค์: https://www.facebook.com/gvc.thammasat