กิจกรรมเรียนรู้รอบด้านผ่านการทำงานอาสาสมัคร

คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน
ณ  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล  ต.เข็กน้อย  อ.เขาค้อ   จ.เพชรบรูณ์
10-12 สิงหาคม  2555
กิจกรรมเรียนรู้รอบด้านผ่านการทำงานอาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาเข้าใจถึงจิตใจของตัวเอง 
วันแม่นี้ทำสิ่งดีๆเพื่อน้อง

 

วันศุกร์ ที่ 10  ส.ค.    (กิจกรรม  “ทำอาหารเพื่อน้อง ” , กิจกรรม “วันเกิดนี้เพื่อน้อง” ,  กิจกรรมวาดภาพ และเสวนา  “สร้างแรงบันดาลใจจากการให้ ”)
05.30 น. – 07.00 น.    ทีมงานมูลนิธิเรดิออน  จะนำรถไปรอรับที่ บขส.หล่มสัก ( สี่แยกพ่อขุน )   บริเวณที่นั่งผู้โดยสาร  
พร้อมป้ายต้อนรับโครงการอาสากับเรดิออน รุ่นที่ 1  หรือถ้ามาถึงแล้ว โทรติดต่อได้ที่   คุณปอ 086 0322239  
9.00 น. - 12.00 น.     ถึง " มูลนิธิเรดิออน  " แยกย้ายทำธุระส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
- ประธานมูลนิธิกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ  แนะนำมูลนิธิเรดิออน  - รู้จักโครงการต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิกำลังดำเนินการ และวิถีปฎิบัติในชุมชนม้ง   ชุมชนเข็กน้อย ( ชุมชนม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย )
12.00 -13.00         รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านเด็ก
13.00 – 15.00 น.  ทำกิจกรรมแนะนำตัวเอง  และทำการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม “ทำอาหารให้น้อง ” และเตรียมกิจกรรมสำหรับตอนเย็น โดยให้แต่ละกลุ่มคิดงาน กิจกรรม  “ วันเกิดนี้เพื่อน้อง   ”
15.00  - 17.00 น.  เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วเราจะทำกิจกรรม “ ทำอาหารให้น้อง ” โดยการเลือกวัตถุดิบสำหรับทำอาหารทานร่วมกันในค่ำคืนนี้
17.00 -18.00 น.   เมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว เราจะมาทำความรู้จักกับเด็กๆที่บ้าน Streetskids Home โดยจะให้เด็กๆเป็นผู้ตัดสินว่า อาหารของกลุ่มใครอร่อยที่สุด     
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆ และนำสัมภาระเข้าที่พัก  จากนั้น - พร้อมกับอาบน้ำ +แต่งตัวเตรียมกิจกรรมจัดงานวันเกิดให้แก่เด็กๆ 
19.00 – 20.00  น.  กิจกรรม  “ วันเกิดนี้เพื่อน้อง   ” ให้อาสาสมัครแต่ละกลุ่ม ทำกิจกรรมที่ได้เตรียมงานมาให้เด็กๆ  
- และถ้าอาสาสมัครคนไหน อยากจะมอบของขวัญให้เด็กๆ ก็เชิญตามอัธยาศัย 
20.00 -21.00 น.  กิจกรรมวาดภาพ  และเสวนา   “ สร้างแรงบันดาลใจจากการให้  ”
 -  ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรม “ สร้างแรงบันดาลใจจากการให้  ”
21.00 น. – 22.00 น. สรุปกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้  และเตรียมงานในวันพรุ่งนี้   และให้อาสาสมัครพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 11  ส.ค.    (  กิจกรรม  “ อาสาสอนน้อง ” ,  กิจกรรมเยี่ยมครอบครัวยากจนในพื้นที่เข็กน้อย   )
 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าร่วมกับเด็กๆ   
08. 00 – 10.00 น.  แบ่งกลุ่มครูอาสาสมัครประจำฐานการเรียนรู้ 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ท่าน ประมาณ 1 ชั่วโมง เราจะวนกันจนครบ  ทุกฐาน เราจะให้อาสาสมัครทำการออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเอง
10.00 – 11.00  น.  ให้อาสาสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆ
11.00 – 12.00  น.  ทำกิจกรรม “ ทำอาหารเพื่อน้อง ”  อาสาสมัครแบ่งกลุ่มเหมือนวันแรก  และช่วยกันเข้าครัวในการทำอาหาร   และให้เด็กๆโหวตว่ามื้อนี้กลุ่มไหนทำอร่อยที่สุด
12.00 – 13.00 น.  ทานอาหารกลางวันพร้อมกันเด็กๆ
13.00 -14.00  น.   เราจะพาไปแวะถ่ายภาพ ที่ร้านรูท 22
14.00  - 16.00 น.   ทำการแบ่งกลุ่ม ลงเยี่ยมคนยากจนในพื้นที่ชุมชนเข็กน้อย 
16.00 – 18.00 น.  ทำกิจกรรม “ ทำอาหารเพื่อน้อง ”   อาสาสมัครแบ่งกลุ่มเหมือนวันแรก แต่จะให้ทุกคนสับกลุ่มกัน ห้ามอยู่ซ้ำกลุ่มเดิม  และช่วยกันเข้าครัวในการทำอาหาร
18.00 – 19.00 น  รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆ  อาบน้ำแต่งตัวเตรียมร่วมกิจกรรมช่วงหัวค่ำ
19.00 – 20 .00 น   ให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังว่า สิ่งที่เราได้ลงพื้นที่กันไปในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
 20.00 – 21.00 น .  กิจกรรม  “  การมีเป้าหมายในชีวิต แบบฉบับของตน ”
 -ให้อาสาสมัครทุกคน ทำกิจกรรม “  การมีเป้าหมายในชีวิต แบบฉบับของตน ”  ซึ่งกิจกรรมนี้เราอยากจะให้เหล่าอาสาสมัครค้นหาเป้าหมายชีวิตในแบบฉบับของตน จิงๆ ไม่ใช่มีเป้าหมายชีวิตในแบบที่สังคมและคนรอบข้างกำหนด
21.00 – 22.00  น.  สรุปกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ จากนั้นเตรียมงานในส่วนของวันพรุ่งนี้ และแยกย้ายกันเข้านอนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 12 ส.ค.  (  ร่ำลากับเด็กๆ  และไปเที่ยว น้ำตกปอย พิษณุโลก  )
07.00 น.  เหล่าอาสาสมัครรับประทานอาหารร่วมกับเด็กๆ
08.00 น – 10.00 น .  สรุปงานและภาพรวมทั้งหมดที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ และสรุปกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมดเลือก
  ประธานรุ่น 
10.00 – 11.00  น.  ผู้อำนวยการมูลนิธิเรดิออน มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และกล่าวปิดโครงการกิจกรรมรุ่นที่ 1 + ถ่ายรูหมู่
11.00 – 13.00  น.  เตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกปอย เขตจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมทานข้าวที่น้ำตก
13.00 – 14.30 น.  ถึงบ้านเด็ก Streetkids Home เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ พร้อมกับ ถ่ายรูปหมู่และร่ำลากับเด็กๆ 
14.30 – 15.00  น.  ส่งที่สถานี บขส. หล่มสัก  รอบรถออก 15.30   เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ ( จะถึงกรุงเทพโดย ประมาณ 20.00 -21.30 โดยสวัสดิ์ภาพ )

หมายเหตุ:    
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
3. กิจกรรมอาสาในครั้งนี้ค่อนข้างเหนื่อยและหนัก และส่วนมากทางมูลนิธิไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ขอให้อาสาสมัครเข้าใจและพยายามปรับตัวในตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เราทำกิจกรรมร่วมกัน 

กฎ การวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน
• ห้ามพูดคำหยาบ
• คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ
  “ แบบอย่างที่ดีของการเป็นอาสาสมัคร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ”
• ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา ซึ่งถ้าหายทางมูลนิธิจะไม่รับผิดชอบ รบกวนถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะนำของมี
   ค่ามาด้วย
• การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้อาสาสมัครใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
• ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
• งดเว้นการดื่มสุรา
• ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

ข้อแนะนำเตรียมการ
รบกวนอาสาสมัครจองตั๋วเดินทางไปกลับเลยนะค่ะกรุงเทพ- เพชรบรูณ์   เที่ยวกลับรบกวนจองเวลา 15.30 น. ที่สถานนีขนส่ง หล่มสัก  เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาสาสมัครและระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
รถทัวร์ : เพชรประเสริฐ  www.phetprasert.com  , Call Center  056 720 720
หมอชิต :  02 936 3230

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ที่
ชื่อบัญชี :   มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล 
เลขที่บัญชี :  390-445157-6
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
** จำนวนเงินเข้าร่วมโครงการ   1,550  บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และค่ารถรับส่ง จากมูลนิธิเข้าพื้น  ที่-เมือง ,  เสื้ออาสาสมัคร  )

สิ่งที่อาสาสมัครสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน
2. อุปกรณ์การเรียน , หนังสือ , นิทาน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. ขนม ต่าง ๆ
5. นม
6. เสื้อกันฝนสำหรับเด็ก
7. ทุนสำหรับอาหารให้เด็กๆ บ้าน Streetkids Home 2 ** สนับสนุนตามอัธยศัย
8. ของขวัญวันเกิดสำหรับเด็กๆ ที่เกิดในเดือนนั้นๆ **สนับสนุนตามอัธยศัย 
รับจำนวนจำกัด 13 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อคุณปอ     086 0322239 หรือ โทรเบอร์สำนักงาน : 053 448 630
E-mail : porntip@radion-international.org  
Website :  www.radion.or.th
Facebook :  www.facebook.com/page/มูลนิธิเรดิออน