ร่วมบริจาคเงินและอาสา สร้างห้องน้ำให้แก่ครอบครัวยากจน

กิจกรรม “ อาสาสร้างสรรค์ชุมชน ” กับเรดิออน 
ณ  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล  ต.เข็กน้อย  อ.เขาค้อ   จ.เพชรบรูณ์

“ อย่าถามคนอื่นว่าจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าจะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง   ”
                                    
    มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญเพื่อนๆที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคทรัพย์หรือช่วยซ่อมแซมห้องน้ำให้กับ ครอบครัวยากจน ที่ จ.เพชรบรูณ์ โดยทุนในการซ่อมแซมครั้งนี้ประมาณ 10,000 บาท ท่านสามารถบริจาคตามกำลังทรัพย์ คนละนิดคนละหน่อยได้ หรือท่านที่จะบริจาคในนามขององค์กร บริษัท สามารถติดต่อแจ้งขอรับใบเสร็จได้  โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเรดิออน จะรวบรวมทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคในการซ่อมแซมให้ครบตามจำนวนก่อน จากนั้นเราจะทำการแจ้งให้จิตอาสาทุกท่านทราบว่าเราจะทำการซ่อมแซมห้องน้ำวัน ไหน ซึ่งท่านที่สนใจ จะมาเดี่ยว หรือ มากลุ่ม ก็สามารถติดต่อมาร่วมด้วยช่วยกันได้ 

     โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ ต้องการให้บุคคลทั่วไป , กลุ่มนักศึกษา , องค์กร , บริษัท , หน่วยงานต่างๆ  ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคม และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมในประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยมีมูลนิธิเรดิออน เป็นตัวกลางระหว่างชุมชนเข็กน้อยและบุคคลทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุมชม ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อคุณปอ 086-0322239

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
สำนักงานใหญ่ : 171 หมู่ที่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ : 053-448-630
E-mail : porntip@radion-international.org  
Website :  www.radion.or.th
Facebook :  www.facebook.com/page/มูลนิธิเรดิออน