ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
134/1 ถ.เยาวราช ต.ตลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211330 ต่อ 108,109
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพจน์ มิตรารัตน์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้