มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เปิดรับบริจาคขนมและของขวัญสำหรับเด็กๆ

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ 3 กิจกรรมด้วยกันคือ

- ค่ายธรรมะภาคเหนือ (2 วัน 1 คืน)
- ค่ายธรรมะภาคใต้ (2 วัน 1 คืน) และ
- Wishing Well Camp 2012 (3 วัน 2 คืน) ค่ะ

และได้เปิดรับบริจาคขนมและของขวัญสำหรับเด็กๆ ที่จะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ต.ค. 55
รายละเอียดตามโปสเตอร์ข้างล่างนี้