ปันกัน รับบริจาคสิ่งของชิ้นใหญ่ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา

ปันกัน รับบริจาคสิ่งของชิ้นใหญ่ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิยุวพัฒน์
(ติดต่อสอบถาม: 02-301-1096, 081-903-6639)

รายละเอียด: www.facebook.com/pankansociety