โครงการอบรม ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขาและชมรมวิถีพอเพียง

โครงการอบรม  ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ
โดย เครือข่ายชีวิตสิกขาและชมรมวิถีพอเพียง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 -24  มีนาคม 2556
***********************************

ความเป็นมา โครงการอบรมชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ  นำเสนอการยอมรับความตายว่าเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้
การเจริญสติ เพื่อเตรียมพร้อมกับความเจ็บป่วย เผชิญกับความตายเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต
จึงน่าจะได้นำมาเป็นบทฝึกควบคู่ไปกับเส้นทางพัฒนาจิตสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
มีจิตใจมั่นคงในการศึกษาและฝึกฝนตนเองเพื่อการเจริญสติ  เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชีวิต
ตลอดจนการยอมรับการพลัดพรากจากคนใกล้ชิดอย่างสงบ
ฝึกโยคะ ฝึกสติ สู่มรณานุสติ พัฒนากายและจิตด้วยวิถีโยคะที่เน้นการมีสติรู้สึกตัวขณะเคลื่อนไหว
มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาจิตวิถีพุทธและเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณ

 “ถ้าคิดจะหัดว่ายน้ำเมื่อตกน้ำ   อาจจะสายเกินไป”

คุณจะได้อะไร
1.ฝึกธรรมะและการเจริญสติง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  แบบสบาย ๆ ไม่เครียด
2.ทัศนคติต่อการเผชิญความตายอย่างเบิกบาน และ ไม่ประมาท
3.โยคะอาสนะพื้นฐาน ที่สามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเอง
4.เติมกระปุกบุญ  กลับบ้านด้วยจิตแจ่มใส  ร่างกายสดชื่น

สถานที่       สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
พิกัด GPS: หา Pine Resort หรือ N14 07 151 E100 30 645

รับสมัคร     ผู้สนใจทั่วไป ที่ยินดีใช้เวลาเต็ม 2 วัน 1 คืน ในการเข้าร่วมโครงการ   รับจำนวนจำกัด

การแต่งกาย เสื้อผ้าสีสุภาพ  หลวมสบาย เหมาะแก่การ นั่งพื้น และ ฝึกโยคะ

ค่าใช้จ่าย    ไม่มีค่าใช้จ่าย ยินดีรับบริจาคตามศรัทธาร่วมกับท่านเจ้าภาพ
(รับประทานอาหาร 2 มื้อ มีน้ำปานะในช่วงเย็น ที่พักแบบเรียบง่ายเป็นห้องนอนรวม  สะอาด  ปลอดภัย  และกรุณาเตรียมขวดน้ำ และผ้าขนหนูปูนอนได้ หรือ เบาะรองสำหรับฝึกโยคะมาเอง)

การเดินทาง         เดินทางด้วยตนเองตามแผนที่ (จะส่งให้พร้อมอีเมล์ที่ตอบรับ)

สนใจ ส่งใบสมัครด่วน  ทาง web ตาม link ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEItS1dNcWhVZEdpRDh...
 

*********************************************************
รับรายชื่อลงทะเบียนถึงวันที่ 13 มีค. 56
และรอแจ้งผลตอบรับการเข้าอบรมกลับทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มีค. 56
สอบถามข้มูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรรณวิภา มาลัยนวล (คุณอ๊อด) (084-643-9245)
 คุณสมศรี จตุรพิธพรชัย(คุณโต้ง) (081-689-9075)
 
โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ”
วันเสาร์ที่  23 มีนาคม  2556
07.30-08.30 ลงทะเบียน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม /เข้าที่พัก
08.30-09.30 ปฐมนิเทศ “แล้ววันนี้…ก็มาถึง ของคุณธนวไล เจริญจันทร์แดง”
                            กิจกรรมสัมพันธ์
09.30-11.30 ความสำคัญการเจริญสติภาวนา – เพื่อปูพื้นความสำคัญของการเจริญสติ
แนะนำการเจริญสติ ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน
โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
11.30-13.00 ถวายเพล  และอาหารกลางวัน
13.00- 15.00 ธรรมบรรยาย “ กว่าจะรู้ว่าไม่รู้”
                          โดย   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก
15.00-16.30 ขยับกาย-สบายจิต ฝึกโยคะอาสนะ และปราณายามะ
                           โดย คุณสุภาพร ธนาพันธรักษ์ (ครูพร)
16.30-18.00 น้ำปานะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-21.00 สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน และกิจกรรม “มรณกรรมที่งดงาม”
                           โดย คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล) ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา 

วันที่อาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2556
05.30-06.15 สวดมนต์ทำวัตรเช้า  - สมาธิภาวนาร่วมกัน
06.15-07.30 ฝึกโยคะอาสนะและปราณายามะ รับอรุณ
                           โดย คุณสุภาพร ธนาพันธรักษ์ (ครูพร)
07.30-09.00 ถวายภัตตาหารเช้า  และ อาหารเช้า
09.00-11.00 บทเรียนการเจริญสติยามเผชิญความเจ็บป่วย  สรุปการเรียนรู้ การให้กำลังใจผู้ป่วย
                          โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
11.00-12.30 ถวายภัตตาหารเพล และอาหารกลางวัน
12.30-15.30 กิจกรรม “การช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย รักษาจิตในสภาวะใกล้ตาย
                                        และการเยียวยาช่วยเหลือญาติ”
                           โดย  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
                                    คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต
                                   แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
15.30-16.00 สรุป แนะนำการเจริญสติ / มรณานุสสติ ในชีวิตประจำวัน 
  รับพรจากพระอาจารย์และอุทิศบุญร่วมกัน
16.00  รับน้ำปานะ พกทักษะ ใส่กระเป๋า พาจิตแจ่มใส  อิ่มบุญกลับบ้าน

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น มียาต้องกินหลังอาหารมื้อเย็น กินมังสวิรัติเท่านั้น กรุณาระบุในใบสมัคร ช่องหมายเหตุ เพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกื้อกูล
2. หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยและไม่มีผู้ดูแลติดตาม ผู้เข้าปฎิบัติธรรมจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ดี รวมถึงให้ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินไว้