โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคน - สร้างสันติ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างคน - สร้างสันติ

จิตวิทยาการปรึกษาด้วยมิตรไมตรี

วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

ร่วมจัดโดย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ศูนย์ประสานงานวิชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา (ศวชต.ยะลา)
สมาคมศิษย์เก่ากระทรวงสาธารณสุข

Attachment Size
ดาวโหลดใบสมัคร 143.72 KB