นักวิทยุอาสาช่วยภัยพิบัติ

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำทะเลสาบ
ที่อยู่: 
ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
จังหวัด: 
สงขลา
ผู้ประสานงาน: 
นายโกศล ไชยสวัสดิ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ