วลัย จันทวิบูลย์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)
ที่อยู่: 
320 หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053-291194-5
ผู้ประสานงาน: 
วลัย จันทวิบูลย์
เบอร์แฟกซ์: 
053-291190
อีเมลล์: 
walai@obthailand.org
เว็บไซต์: 
www.obthailand.org
กิจกรรมและโครงการ: 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและปกป้องเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคริสตจักรท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ศาสนา จริยธรรม