มูลนิธิพิณแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพิณแก้ว
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
081-8805869, 086-3377824
ผู้ประสานงาน: 
นายสุขสันต์ ทองประสิทธิ์
อีเมลล์: 
sooksant_th@hotmail.com
เว็บไซต์: 
http://www.ghfthailand.org/
กิจกรรมและโครงการ: 
เผยแพร่เนื้อหา "พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีhสากล" และ "โน้ตไทยสากล"
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ครูอาสา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ศิลปวัฒนธรรม