สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ศาลากลางมหาสารคาม
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
เอกชัย ธงชาย
อีเมลล์: 
info@spmk.or.th
เว็บไซต์: 
www.spmk.or.th
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน